Zgłoś szkodę Sprawdź status zgłoszenia Aplikacja mobilna BLOS Zaloguj się do strefy Korespondenta
 

LIKWIDACJA

  W zakresie likwidacji szkód BLOS obsługuje Klientów:
- zgłaszania szkód podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody
- ustalania zakresu poniesionej szkody
- podejmowania działań zmierzających do minimalizacji powstałej szkody
- precyzowania i zgłaszania roszczeń odszkodowawczych
- zarządzania zadaniami w szkodzie
- digitalizacji dokumentacji szkody
- monitoringu decyzji podejmowanych w sprawie
- obsługi prawna

BLOS specjalizuje się w likwidacji szkód:
- majątkowych
- komunikacyjnych (OC,AC,NNW)
- osobowych
- górniczych
- CARGO
- zagranicznych
 

 


BLOS Sp. z o. o., ul.Ślężna 148, 53-111 Wrocław, KRS 0000026424, REGON 932037786, NIP 8981869893, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 50 120,00 PLN

System: WEBPROJEKT | Webmaster: PC-ENTER