Zgłoś szkodę Sprawdź status zgłoszenia Aplikacja mobilna BLOS Zaloguj się do strefy Korespondenta
  gwarancja

Gwarancja BLOS

  Gwarancja BLOS to niedrogie i skuteczne zabezpieczenie interesów PRZEDSIĘBIORCÓW w zakresie PROFESJONALNEJ, SPRAWNEJ OBSŁUGI zarówno w zakresie LIKWIDACJI SZKÓD jak i w zakresie POMOCY PRAWNEJ.

Gwarancja BLOS to innowacyjna usługa PREWENCYJNEJ OCHRONY PRZEDSIĘBIORSTW w zakresie roszczeń odszkodowawczych, likwidacji szkód oraz wsparcia prawnego w tym zakresie.

Gwarancja BLOS to KOMUNIKAT do wszelkich podmiotów związanych z Przedsiębiorcom w ramach postępowania odszkodowawczego oraz przy definiowaniu wszelkich roszczeń, że BLOS zapewnia pełne wsparcie eksperckie
i prawne.
 

 


BLOS Sp. z o. o., ul.Ślężna 148, 53-111 Wrocław, KRS 0000026424, REGON 932037786, NIP 8981869893, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 50 120,00 PLN

System: WEBPROJEKT | Webmaster: PC-ENTER