Zgłoś szkodę Sprawdź status zgłoszenia Aplikacja mobilna BLOS Zaloguj się do strefy Korespondenta
  ekspertyzy

EKSPERTYZY

  BLOS jest spółką ekspercką zarządzającą zespołem specjalistów, rzeczoznawców oraz biegłych.

Przygotowujemy pełne raporty i ekspertyzy w zakresie oceny ryzyk oraz przyczyn powstania szkody między innymi w branżach:

ENERGETYKA

TRANSPORT I SPEDYCJA

INFRASTRUKTURA DROGOWA

BUDOWNICTWO

GÓRNICTWO
 

 


BLOS Sp. z o. o., ul.Ślężna 148, 53-111 Wrocław, KRS 0000026424, REGON 932037786, NIP 8981869893, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 50 120,00 PLN

System: WEBPROJEKT | Webmaster: PC-ENTER