Zgłoś szkodę Sprawdź status zgłoszenia Aplikacja mobilna BLOS Zaloguj się do strefy Korespondenta
  consulting blos

CONSULTING
BLOS to profesjonalny doradca w zakresie:

  - oceny ryzyka ubezpieczeniowego

- wyceny przedmiotu ubezpieczenia

- ustalania okoliczności szkody (ocena prawna, techniczna oraz ubezpieczeniowa)

- weryfikacji oraz nadzorowania szkodowości Klienta

- organizacji procesów zmniejszenia wartości szkody

- Telefonicznej Asysty Prawnej dla Klienta

- pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej
 

 


BLOS Sp. z o. o., ul.Ślężna 148, 53-111 Wrocław, KRS 0000026424, REGON 932037786, NIP 8981869893, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 50 120,00 PLN

System: WEBPROJEKT | Webmaster: PC-ENTER