Zgłoś szkodę Sprawdź status zgłoszenia Aplikacja mobilna BLOS Zaloguj się do strefy Korespondenta
  audyt

AUDYTY

  BLOS przeprowadza dla swoich Klientów AUDYTY:

Ubezpieczeniowe
Ich celem jest określenie aktualnego poziomu ochrony ubezpieczeniowej oraz analiza wszelkich ryzyk towarzyszących wszystkim działaniom firmy.
Audyt obejmuje analizę zagrożeń oraz konsekwencje w sferze majątkowej przedsiębiorstwa, w relacjach cywilno-prawnych, gospodarczych oraz finansowych.

Zabezpieczeń przeciwpożarowych
Ma na celu porównanie warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 

 


BLOS Sp. z o. o., ul.Ślężna 148, 53-111 Wrocław, KRS 0000026424, REGON 932037786, NIP 8981869893, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 50 120,00 PLN

System: WEBPROJEKT | Webmaster: PC-ENTER