Zaloguj się

Firma BLOS Sp. z o.o.

BLOS Sp. z o.o. jest niezależną firmą świadczącą usługi z zakresu zarządzania procesem likwidacji szkód ubezpieczeniowych.

Spółka została powołana latem 1999 r. we Wrocławiu, gdzie znajduje się główna siedziba. Pierwsze doświadczenia w tej dziedzinie zdobywane były już w 1992 r. wraz z wprowadzeniem na rynek nowoczesnych produktów Firm:

Dolnośląskie Biuro Rzeczoznawców NOMA Sp. z o.o.

AUDATEX, EUROTAX.

                             

Nasza specjalność to:

  1. Likwidacja szkód ubezpieczeniowych
  2. Ocena ryzyka związanego z prowadzoną działalnością
  3. Organizacja procesu likwidacji szkody w zakresie obniżenia wartości szkód
  4. Dochodzenie roszczeń regresowych i windykacja należności
  5. Organizacja sprzedaży pozostałości po szkodzie


 


BLOS Sp. z o. o., ul.Ślężna 148, 53-111 Wrocław, KRS 0000026424, REGON 932037786, NIP 8981869893, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 50 120,00 PLN